Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

Wszystkie rodzaje emerytur nabywane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego są w nowym systemie emerytalnym świadczeniami wygaszanymi. Do tych wygaszanych praw należy też prawo do emerytury nauczycielskiej (art. 88 KN), na którą mogli przechodzić nauczyciele urodzeni w okresie od 1.01.1949 r. do 31.12.1968 r., którzy wymagany staż ubezpieczeniowy osiągnęli przed 1.01.2009 r.

Nauczyciele, którzy nie będą już mogli przejść na emeryturę nauczycielską, niejako w zamian otrzymali prawo do świadczenia kompensacyjnego finansowanego ze środków budżetu państwa. Świadczenie to umożliwia nauczycielom odejście z zawodu z zapewnieniem środków do życia z funduszy publicznych do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zostanie przyznana nauczycielowi emerytura na podstawie ustawy emerytalnej.

Przyjętą konstrukcją prawną świadczenia przejściowego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przypomina emeryturę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX