Simbierowicz Maciej (red.), Świtkowski Marcin (red.), Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 31 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Ustawa z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w części, w której regulowała koszty postępowań i czynności prowadzonych przez komorników sądowych, została zastąpiona odrębnym aktem prawnym – ustawą o kosztach komorniczych.

2.

Ustawa o kosztach komorniczych weszła w życie z dniem 1.01.2019 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą zastosowanie znajdą przepisy ustawy dotychczasowej. Wyjątkiem w tym zakresie są przepisy art. 29 i 30 u.k.k., które stosuje się od dnia 1.01.2019 r. do wszystkich czynnych postępowań (art. 52 u.k.k.).

Zob. uwaga 2 do art. 52 u.k.k.

3.

Ustawą o kosztach komorniczych wprowadzono zmiany w: Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie z 25.05.2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086 ze zm.), a także w ustawie z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX