Świeczkowska-Wójcikowska Marzena (red.), Świeczkowski Jarosław (red.), Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Autorzy fragmentu:
du:2018::771Ogólne

Jednym z założeń wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących komorników sądowych oraz kosztów egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika miało być zastąpienie wielokrotnie nowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jednakże już można stwierdzić, że cel ten nie został osiągnięty, albowiem nowo wprowadzone regulacje już wymagały zmiany, a w ustawach w wielu miejscach zauważalne są chaos legislacyjny oraz nadinflacja prawa.

Stworzone zaś przepisy, mające na celu w szczególności usprawnienie funkcjonowania egzekucji sądowej w Polsce, w rzeczywistości są niejednokrotnie przywróceniem uregulowań obowiązujących przed kilkudziesięcioma laty, w innym systemie społeczno-gospodarczym. W trakcie prac nad projektami, zarówno ustawy o komornikach, jak i ustawy o kosztach, pominięto całkowicie badania prawnoporównawcze, ograniczając się w wielu wypadkach do prostego kopiowania rozwiązań przyjętych w innych ustawach, w szczególności w ustawie o sądach powszechnych, bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX