Simbierowicz Maciej (red.), Świtkowski Marcin (red.), Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 31 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot unormowania

1.

Komentowany przepis określa zakres przedmiotowy regulacji. Ustawodawca przyjął założenie, że ustawa o komornikach sądowych ma określać ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. Natomiast problematyka opłat i kosztów działalności została przeniesiona do innej regulacji, a mianowicie do ustawy z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770).

2.

Ustawa określa zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego, prawa i obowiązki komorników, zasady naboru i przygotowania do wykonywania zawodu komornika, funkcjonowanie samorządu komorniczego oraz zasady sprawowania nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym.

Powyższe zagadnienia są uregulowane w kolejnych, następujących rozdziałach ustawy:

1)

rozdział 1 – przedmiotowy zakres ustawy oraz instytucje prawne związane z zasadami wykonywania zawodu komornika sądowego;

2)

rozdział 2 – powoływanie i odwoływanie komorników;

3)

rozdział 3 – obowiązki i prawa komorników;

4)

rozdział 4– zasady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX