Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji; pracodawcy objęci ustawą

1.

Informowanie pracowników i prowadzenie z nimi konsultacji jest w stosunkach pracy jedną z podstawowych form partycypacji. Partycypacja polega na uczestnictwie pracowników w procesach organizacyjno-decyzyjnych dotyczących funkcjonowania zakładu pracy . W płaszczyźnie aksjologicznej stanowi ona przejaw upodmiotowienia pracowników w stosunkach pracy przez ich aktywny bądź pasywny udział w zarządzaniu podmiotem zatrudniającym. Partycypacji nie należy mylić ze związkową reprezentacją praw i interesów pracowniczych . Z partycypacją wiążą się bowiem zawsze w płaszczyźnie funkcjonalnej ograniczenia swobody pracodawcy w zakresie dysponowania osobami pozostającymi w zatrudnieniu oraz zasobami materialnymi.

Na poziomie elementarnym mechanizm partycypacji pracowników jest silnie skorelowany z samym pojęciem pracy najemnej, praca zorganizowana wymaga bowiem współdziałania tak z innymi pracownikami, jak i z pracodawcą i nie zmienia tego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację