Jankowska Karina, Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Emerytury pomostowe zastąpiły emerytury w niższym wieku emerytalnym przyznawane na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prawo do emerytury w niższym wieku było nabywane z reguły w wieku o pięć lat niższym niż wiek emerytalny i obwarowane warunkiem 15-letniego okresu stażu pracy uprawniającej do obniżonego wieku. Emerytury te były wyliczane w systemie zdefiniowanego świadczenia, czyli ich wysokość zależała od okresów składkowych i nieskładkowych oraz zarobków ubezpieczonego. Kwota emerytury powiększana też była o tzw. kwotę stałą o charakterze socjalnym i wypłacana dożywotnio.

Emerytura pomostowa tym różni się od emerytury w niższym wieku emerytalnym, że jest to świadczenie o charakterze przejściowym, tj. należnym tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota świadczenia będzie ustalana w systemie zdefiniowanej składki i będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX