Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 15 kwietnia 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Idea emerytury pomostowej narodziła się w 1998 r. w trakcie prac parlamentarnych nad reformą emerytalną. Postanowiono wówczas wprowadzić do treści art. 24 ustawy o e.r. FUS przepis zapowiadający ustanowienie w przyszłości specjalnego systemu świadczeń dla ubezpieczonych objętych nowym systemem emerytalnym wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, zwanych emeryturami pomostowymi. Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur pomostowych miały zostać określone w odrębnej ustawie.

2.

Nazwa "emerytura pomostowa" nawiązuje do angielskiego terminu bridging allowance, oznaczającego świadczenia ustanowione w drodze porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami pracowników a pracodawcą, finansowane ze środków pracodawcy, adresowane do pracowników w wieku przedemerytalnym, z którymi w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa rozwiązany został stosunek pracy i wypłacane do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego.

3.

Prace nad ustawą o emeryturach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX