Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 15 kwietnia 2014 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) ustalono, że, jeżeli ubezpieczony nie wystąpi z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury częściowej (por. art. 26b ustawy o e.r. FUS w zw. z art. 22a ustawy o s.u.s.), jedynym świadczeniem finansowanym wyłącznie ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS (w tym środków zgromadzonych na rachunku w OFE) będzie - do momentu osiągnięcia docelowego wieku emerytalnego przez kobietę (67 lat) - okresowa emerytura kapitałowa (art. 7 ust. 1 ustawy o e.k.). Z treści komentowanej ustawy wyeliminowano wszystkie przepisy odnoszące się do dożywotniej emerytury kapitałowej, co jest zrozumiałe z uwagi na fakt, że po wygaśnięciu prawa do OEK, co do zasady z dniem ukończenia 67. roku życia, pobierana jest już tylko emerytura w wieku powszechnym nabyta na podstawie art. 24 ust. 1ustawy o e.r. FUS...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX