Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Do ust. 1. Przepis ustala zakres przedmiotowy działania ustawy, ograniczając go do warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu zajścia ryzyka niezdolności do pracy (dawniej inwalidztwo) oraz ryzyka emerytalnego (kojarzonego z osiągnięciem wieku). Dotyczy zatem osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowymi (zob. wyjaśnienia do art. 4). Nie dotyczy natomiast osób, które renty i emerytury otrzymują z tytułu podlegania systemowi zaopatrzenia społecznego, tj. żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji oraz innych służb oraz sędziów i prokuratorów. Ustawa reguluje prawo do emerytury i rent z tytułu niezdolności do pracy z tzw. ogólnego stanu zdrowia i z wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz prawo do rent rodzinnych w razie śmierci żywiciela tak kwalifikowanych.

Do ust. 4. Prawo do renty w razie niezdolności do pracy lub utraty żywiciela będących skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej reguluje ustawaz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX