Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punktach Informacji dla Przedsiębiorcy, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.

Komentowana ustawa zastąpiła przepisy rozdziału 3 u.s.d.g. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” oraz przepisy rozdziału 2a u.s.d.g. regulujące zasady działania pojedynczego punktu kontaktowego. Nowa ustawa w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy stanowi implikację uchylenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zastąpienia jej w zakresie wyłączającym przedmiotowe uregulowania Prawem przedsiębiorców. Niniejsza ustawa systematyzuje przede wszystkim dotychczasowe przepisy zawarte w rozdziale 3dotyczącym CEIDG, odzwierciedlając w większości obowiązujący stan prawny. Wprowadzone rozwiązania prawne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez zapewnienie sprawniejszej, skuteczniejszej i szybszej obsługi przedsiębiorców, poprawę funkcjonowania administracji obsługującej CEIDG, zmniejszenie ilości danych wpisowych oraz ich uporządkowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację