Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 września 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości, [w:] Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

1. Podstawa zastosowania do licytacji elektronicznej. Komentowane rozporządzenie ma zastosowanie przede wszystkim do ustnej licytacji ruchomości. Natomiast do licytacji elektronicznej ma ono zastosowanie ze względu na zastosowanie do tej formy licytacji przepisu art. 868 k.p.c., stanowiącego podstawę wydania komentowanego rozporządzenia. Przepis art. 868 k.p.c. ma zaś zastosowanie do licytacji elektronicznej z mocy art. 8791 k.p.c.

2. Zakres upoważnienia ustawowego. Zgodnie z art. 868 k.p.c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji, mając na względzie ochronę praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania oraz skuteczność egzekucji.

3. Zakres zastosowania rozporządzenia do licytacji elektronicznej. Do tej formy licytacji ruchomości mają zastosowanie tylko niektóre przepisy komentowanego rozporządzenia. W szczególności zaś do licytacji elektronicznej ma zastosowanie § 1 r.s.p.l.r. Należy uznać, że dość szerokie zastosowanie ma także § 8 r.s.p.l.r. Ograniczone – zastosowanie mają § 2, 3 i 9 r.s.p.l.r. Do licytacji elektronicznej nie mają natomiast zastosowania § 4, 5, 6 i 7 r.s.p.l.r.

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Zastosowanie do licytacji elektronicznej. Komentowany paragraf ma zastosowanie do licytacji elektronicznej. Problematyka sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych w formie licytacji elektronicznej nie została bowiem uregulowana w żadnym z przepisów art. 8791–87911 k.p.c. ani przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości. Jak zaś już zaznaczono, przedmiot licytacji elektronicznej jest taki sam jak przedmiot licytacji ustnej (por. tezy 3–8 do art. 8791 k.p.c.). Na przeszkodzie zastosowaniu tego przepisu nie stoi również charakter licytacji elektronicznej. Zbiór rzeczy stanowi bowiem jeden, samodzielny przedmiot licytacji.

2.

Istota uregulowania. W komentowanym paragrafie zezwolono na sprzedaż zbioru rzeczy jako jednego przedmiotu licytacji. Zasadą jest wprawdzie sprzedaż każdej rzeczy indywidualnie, jeżeli jednak zajęto zbiór rzeczy, nie trzeba wydzielać poszczególnych rzeczy i sprzedawać ich oddzielnie.

3.

Zbiór rzeczy.Pojęcie to nie jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację