Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz - OpenLEX

Ura Elżbieta, Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacje pracowników wymagane do wykonywania zadań tej służby. Rozporządzenie to wydane zostało na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23711 § 5 k.p. Obecne brzmienie art. 23711 k.p. określone zostało ustawą nowelizującą kodeks pracy z dnia 14 listopada 2003 r. w związku z potrzebą zharmonizowania polskich rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymogami art. 7 dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i [ochrony] zdrowia pracowników w miejscu pracy , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2.

Artykuł 7dyrektywy 89/391/EWG zawiera hierarchiczny porządek obowiązków nałożonych na pracodawców. Główny obowiązek polega na wyznaczeniu jednego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX