Włodarczyk Mirosław, Komentarz do rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
du:2019::391Ogólne

1.

Konieczność analizy przepisów komentowanego rozporządzenia w związku z zatrudnianiem młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wynika z faktu, że tytułowa praktyczna nauka zawodu jest jednym z dwóch elementów, obok dokształcania teoretycznego, składających się na konstrukcję przygotowania zawodowego młodocianych realizowanego w formie nauki zawodu, wynikających z definicji zawartej w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania . Wskazany ostatnio przepis w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu odsyła do zasad ustalonych w odrębnych przepisach, za które należy uznać art. 120pr. ośw. oraz wydane na podstawie ust. 4 tego artykułu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Według nomenklatury działu dziewiątego Kodeksu pracy, w którym unormowano zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX