Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz - OpenLEX

Makowski Dariusz, Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca z 2009 r. w sprawie chorób zawodowych zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach . W wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r., P 23/07 , Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP art. 237 § 1 pkt 2 i 3 k.p., na podstawie których wydane było rozporządzenie z 2002 r. Trybunał uznał wymienione przepisy kodeksu pracy za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie określały wytycznych dotyczących treści rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy zasadniczej rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że wymagań wynikających z art. 92 ust. 1Konstytucj...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX