Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 stycznia 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019

Autor fragmentu:
Art. 6art(6)

Przepis statuuje zasadę pierwszeństwa ustawy nowej, którą należy stosować w razie zaistnienia wątpliwości co do tego, które przepisy powinny być stosowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?