Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 10 czerwca 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, [w:] Upadłość i restrukturyzacja deweloperów. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 349art(349)

Uwaga: zgłoszony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt z 13.02.2019 r. przewiduje zmianę art. 349 pr. res. przez zastąpienie odesłania do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego odesłaniem do projektowanej ustawy, która ma zastąpić ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

1.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 1 w zw. z art. 1u.o.p.n. deweloper jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Umowa deweloperska zdefiniowana jest na użytek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację