Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2007
Stan prawny: 3 września 2007 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 52art(52)

1.

Przedmiotem ochrony w art. 52 pkt 1 ustawy są zasoby zwierzyny łownej w naszym kraju.

2.

Zachowanie sprawcy przestępstwa określonego w komentowanym przepisie może mieć następującą postać:

1)

gromadzenia,

2)

posiadania,

3)

wytwarzania,

4)

przechowywania,

5)

wprowadzania do obrotu - narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa. Dla bytu przestępstwa wystarczy, że wyczerpie on znamiona chociażby jednego z pięciu sposobów zachowania się.

3.

Definicja kłusownictwa zawarta jest w art. 4 ust. 3 ustawy i oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania. Z kolei art. 53 pkt 5ustawy wymienia najczęściej stosowane i zarazem najgroźniejsze formy bezprawnego wchodzenia w posiadanie zwierzyny: broń i amunicja inna niż myśliwska, środki i materiały wybuchowe, trucizny, karmy o właściwościach odurzających, sztuczne światła, lepy, wnyki, żelaza, doły, samostrzały. Z oczywistych względów jest to...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX