Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz , wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz , wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 51art(51)

1.

Przedmiotem ochrony art. 51 ust. 1 pkt 1 jest zagwarantowanie bezpieczeństwa postronnym osobom w czasie trwania polowania.

2.

Wykroczenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, występuje w dwóch postaciach i będzie polegało na strzeleniu chociażby jeden raz do zwierzyny w odległości mniejszej niż:

a)

500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub

b)

100 m od zabudowań mieszkalnych.

Dla bytu wykroczenia w pierwszym przypadku konieczne jest, aby w miejscu do tego przeznaczonym zebranie trwało, przy czym nie jest istotna liczba osób w nim uczestniczących, w drugim natomiast nie ma znaczenia, czy w chwili strzelania ktokolwiek znajduje się w miejscu owych zabudowań mieszkalnych.

3.

Podmiotem wykroczenia, o którym mowa w komentowanym artykule, może być każdy, kto w określonych warunkach strzelał w kierunku zwierzyny, przy czym nie ma znaczenia czy trafił, czy też chybił (wykroczenie powszechne). Jest to również wykroczenie formalne, które może być popełnione zarówno...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX