Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Przestępstwa i... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 45(1)art(45(1))Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Uwagi wprowadzające

Celem ustawy jest zapewnienie warunków, w których wiele instytucji państwowych może skutecznie podejmować działania zwiększające świadomość szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz choroby alkoholowej (zob. preambuła). Niektóre z przepisów ustawy dotyczą stosunków pracowniczych. W tym zakresie przepisy ustawy, w tym art. 431 i art. 44, mają chronić zdrowie pracowników, a pośrednio stanowią również przepisy wpisujące się w regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX