Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Pozakodeksowe... - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 43art(43)

1.

Rodzajowym przedmiotem ochrony występków stypizowanych w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest życie i zdrowie. Wydaje się, że możliwe jest ujęcie akcentujące element zdrowia publicznego, jak ma to miejsce na gruncie np. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niemniej nie zmieni to okoliczności, że w wypadku wszystkich typów określonych w komentowanej ustawie przedmiotem ochrony jest życie i zdrowie, przy czym zamach na przedmiot ochrony ma postać narażenia na niebezpieczeństwo abstrakcyjne . W literaturze wskazuje się zresztą na wynikający z preambuły szerszy aspekt analizowanej ustawy, jako dotykającej dobra zbiorowego, jakim jest szeroko rozumiane moralne i materialne dobro Narodu . W starszym orzecznictwie i piśmiennictwie wskazywano także (co prawda powołując się wprost na ratio legis ustawy, jednak ratio legiszwykle koresponduje z przedmiotem ochrony) na wartość, jaką jest utrzymywanie pożądanej trzeźwości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX