Komentarz do niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 22art(22)Wykroczenie; naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy

Uwagi ogólne; przedmiot ochrony; społeczna inspekcja pracy – konstrukcja i uprawnienia

1.

Zgodnie z art. 1 u.SIP, społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy, stojąc na straży przestrzegania zasad BHP, reprezentuje wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska, zaszeregowania, funkcji oraz przynależności związkowej. Zaplecze techniczno-organizacyjne działania społecznej inspekcji pracy zapewniają pracodawca i organizacje związkowe, przy czym te ostatnie kierują działaniem inspekcji (art. 2).

2.

Społeczną inspekcję pracy tworzą: zakładowy inspektor (wybierany dla całego zakładu pracy/pracodawcy), oddziałowi/wydziałowi inspektorzy (których zakresem działania jest objęty konkretny wydział lub oddział zakładu pracy) oraz grupowi inspektorzy (których zadania koncentrują się wokół...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX