Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 22art(22)

1.

Dobrami chronionymi przez art. 22 ust. 1 i 2 są nie tylko dobra pracownika wynikające z prawa pracy (w tym też przepisów dotyczących bhp), ale także prawidłowe działanie społecznej inspekcji pracy, jak również wykonalność zaleceń społecznego inspektora pracy.

2.

Według definicji zawartej w art. 1, społeczną inspekcją jest służba społeczna pełniona przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Reprezentuje ona interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. W środowisku zakładu pracy tworzą ją:

zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,

oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),

grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

3.

Zachowanie sprawcy wykroczenia stypizowanego w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX