Komentarz do niektórych przepisów ustawy o publicznej służbie krwi, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o publicznej służbie krwi, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o publicznej służbie krwi, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::1371Ogólne

Literatura:

I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.), System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności, t. 4, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989; M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego, Warszawa 2014; P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016; O. Górniok, O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym, PiP 1978/ 4; T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013; Z. Krawczyński, Czy krew musi być towarem, PiM 2002/11; M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015; M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2016; E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008

Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi weszła w życie 1.01.1999 r. Jej aktualne brzmienie zostało nadane w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 20.05.2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX