Dziurda Marcin, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r.

Autor fragmentu:
Art. 7art(7)
Art. 7 ust. 2 pkt 2art(7)ust(2)pkt(2)

Cel, skutki i ocena zmian

1.

Poddanie przez nowelizację spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym regule wynikającej z art. 17 pkt 4 k.p.c. sprawi, że tego rodzaju sprawy o wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł będą rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Spowodowało to konieczność zmiany art. 7 ust. 2 ustawy o PGRP – regulującego, w jakich sprawach Prokuratoria Generalna RP wykonuje obowiązkowe zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi.

2.

Dotychczas z art. 7 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o PGRP wynikało, że zastępstwo Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP było obowiązkowe (do zakończenia sprawy) w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekraczała 1 000 000 zł . Nowelizacja uchyliła ten przepis, co oznacza, że do spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma zastosowania art. 7 ust....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX