Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, [w:]... - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::1000Ogólne

Literatura:

M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego, Warszawa 2014; M. Budyn-Kulik, Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015; P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016; J. Duda, Transplantacja w prawie polskim, Kraków 1998; J. Duda, transplantacja w prawie polskim. Aspekty prawnokarne, Kraków 2004; O. Górniok, Odpowiedzialność karna menadżerów, Toruń 2004; T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013; E. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008; V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w k.k.s., Prok. i Pr 2000/4; M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 1, Warszawa 2017; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX