Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 38art(38)
1.

Przedmiotem ochrony art. 38 jest prawidłowe, wolne od wszelkich zakłóceń funkcjonowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia może być dwojakiego rodzaju i polegać na:

utrudnianiu działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

udaremnianiu działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dla bytu wykroczenia wystarczy, że zrealizuje on chociażby jeden z dwóch możliwych sposobów zachowanie się.

3.

Utrudnianiem działalności będzie zachowanie polegające na stwarzaniu trudności, przeszkadzaniu, tworzeniu przeszkód działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Może mieć ono postać działania lub zaniechania. Natomiast udaremnianie to czynienie niemożliwym, uniemożliwianie, zniweczenie, przeszkadzanie.

4.

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są: Główny Inspektor Sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?