Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 września 2017 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2013::856Ogólne

Literatura:

Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–55³ Kodeksu cywilnego, Kraków 1995; Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998; Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń, Wrocław 1999; Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne, t. II, Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku, Komentarz, Warszawa 2003; Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, PiP 2013/5; Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005; Fraul E., Zum Tier als Sache i.S. des StGB, Jus 2000/2; Goettel M., Sytuacja prawna zwierząt w świetle przepisów kodeksu cywilnego o porzuceniu i zawłaszczeniu rzeczy [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010; Habuda A., Radecki W., Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX