Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu.... - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::882Ogólne

Literatura:

M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999/1; T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, t. 1, Warszawa 1988; M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, Warszawa 2002; W.A. Brodniak, Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Warszawa 2000; M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991; S. Dąbrowski, L. Kubicki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień, Warszawa 1994; S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria, t. 2, Warszawa 1988; S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997; M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX