Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 2art(2)

1.

Przedmiotem ochrony art. 2 ust. 1 dekretu jest godło, nazwa oraz skrót nazwy Światowej Organizacji Zdrowia.

2.

Godłem Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation, Organisation Mondiale de la Santź) jest godło Organizacji Narodów Zjednoczonych (rysunek lądów na siatce geograficznej), przecięte w kierunku pionowym złotym kaduceuszem Eskulapa (art. 1 ust. 2 dekretu). Ponieważ najczęściej spotykana jest angielska wersja nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, dlatego też skrót w tym języku ma postać wynikającą z tej nazwy, tj. WHO.

3.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia polega na bezprawnym używaniu godła, nazwy lub skrótu nazwy Światowej Organizacji Zdrowia albo znaku stanowiącego naśladownictwo godła tej Organizacji. Prawo używania godła, nazwy lub skrótu nazwy Światowej Organizacji Zdrowia służy wyłącznie tej Organizacji oraz osobom fizycznym i prawnym, które mają stosowne upoważnienie wydane przez jej Dyrektora Generalnego (art. 1 ust. 1 dekretu). Używanie (tj....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX