Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 40art(40)

1.

Przedmiotem ochrony art. 40 jest bezpieczeństwo w zakresie obrotu i stosowania nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE".

2.

Wykroczenia określone w art. 40 ust. 1 można popełnić przy wprowadzaniu do obrotu nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" na dwadzieścia siedem różnych sposobów, które polegają na nieprzestrzeganiu wymagań zawartych w przepisach administracyjnych ustawy o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu nr 2003/2003. Dla ich bytu wystarczy, że sprawca naruszy chociaż jedno z tych wymagań.

3.

Pojęcie "nawozy" oznacza produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne (art. 2 pkt 1 ust. 1). Natomiast "wprowadzenie do obrotu" to oferowanie w celu zbycia, sprzedaż oraz inna odpłatna albo nieodpłatna forma zbycia nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przez:

a)

producenta - w przypadku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX