Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 35art(35)

1.

Przedmiotem ochrony art. 35 ust. 1 jest zdrowie ludzkie oraz posłuszeństwo nakazom i zakazom wynikającym z ustawy, jak również wydawanych przez inspektorów sanitarnych, mającym na celu zwalczanie chorób zakaźnych.

2.

Chorobami zakaźnymi są choroby, które zostały wywołane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (art. 2 pkt 2). Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, do których stosuje się przepisy komentowanej ustawy, zawiera jej załącznik nr 1. Obejmuje on łącznie 78 pozycji: AIDS i zakażenie HIV, biegunki dzieci do lat dwóch, błonicę, boreliozę, brucelozę, cholerę, chorobę Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste, choroby kociego pazura, cytomegalię, czerwonkę bakteryjną, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX