Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks cywilny, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i... - OpenLEX

Fuchs Dariusz (red.), Malinowska Katarzyna (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks cywilny, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 maja 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks cywilny, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Autor fragmentu:
Art. 805art(805)

I.Uwagi wprowadzające

1.

Zakres przedmiotowy regulacji art. 805 § 1 k.c. jak i kolejnych paragrafów (§ 2–4, por. uwagi dalsze) przesądza, w powiązaniu z art. 820 k.c., że jest w nim zawarta próba legalnej definicji umowy ubezpieczenia obowiązującej w odniesieniu do ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: koasekuracji (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), ale nie obejmuje ubezpieczeń morskich, regulowanych szczegółowo Kodeksem morskim, ani też ubezpieczeń pośrednich, czyli reasekuracji (wraz z retrocesją) . Słusznie wskazano w literaturze, że art. 805 k.c. bardziej podaje „zarys kształtu umowy, nieostry kontur, jednak dokładne wyrysowanie konturu oraz wypełnienie pola po nim wyznaczonego możliwe jest dopiero po przeanalizowaniu wszystkich przepisów składających się na regulację umowy” . Stanowi bardziej sui generislinię demarkacyjną pomiędzy tym, co jest regulowane przepisami Tytułu XXVII Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego, niż normatyw, który sprostał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX