Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia... - OpenLEX

Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy ustawy

Prawo do emerytury na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym w jednostkach, które zostały wymienione w art. 1.

Przepisy dotyczące emerytury nabywanej na podstawie Karty Nauczyciela mają też zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w administracji państwowej, w szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych itp., w publicznych przedszkolach, w niepublicznych przedszkolach oraz w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Przepisom ustawy zostali też poddani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wykonujący pracę w wymiarze przewidzianym dla nauczycieli oraz osoby zatrudnione w Ochotniczych Hufcach Pracy posiadające wymagane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?