Tchórzewski Mariusz, Telenga Przemysław, Komentarz do niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, [w:] Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 1 września 2010 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, [w:] Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz

Autorzy fragmentu:
§ 2Wnoszenie pisma procesowego do systemu e.p.u.

1.

W modelu "podstawowym" pismo procesowe jest tworzone bezpośrednio w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu się użytkownika na koncie.

2.

Dla skutecznego wniesienia pisma konieczne jest nie tylko jego zatwierdzenie, ale również nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia w przypadku, kiedy opłata jest należna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX