Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów - Prawo farmaceutyczne, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów - Prawo farmaceutyczne, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2016::2142Ogólne

Literatura:

M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2002; K. Buchała, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Kraków 1998; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995; T.L. Chruściel, M. Preis-Mysłowska, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2000; L. Czopek (red.), Popularna encyklopedia powszechna, t. 10, Kraków 1995; Z. Ćwiąkalski, Znamiona normatywne w kodeksie karnym [w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX