Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - OpenLEX

Musiała Anna, Sierocka Iwona, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 czerwca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 9(1)art(9(1))[Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy]

1.

Porozumienie, o którym mowa w komentowanych przepisach, jest bez wątpienia źródłem prawa pracy, jako że stanowi ono porozumienie zbiorowe oparte na ustawie, określające prawa i obowiązki stron (art. 9 § 1 k.p.). Innymi słowy, to porozumienie spełnia wszystkie kryteria normatywności z przepisu art. 9 § 1 k.p.: ma charakter zbiorowy, posiada oparcie w przepisach ustawy, określa w sposób pośredni prawa i obowiązki stron stosunku pracy; w związku z powyższym można je zaliczyć do prawa pracy, a dokładnie tzw. lokalnego prawa pracy, czy inaczej tzw. swoistych źródeł prawa pracy.

W konsekwencji porozumienie takie stanowi podstawę roszczeń pracowników wobec ich pracodawcy, o czym m.in. stwierdzono w judykaturze. W wyroku z dnia 15 stycznia 2004 r., I PK 630/02 , Sąd Najwyższy uznał: "W art. 87Konstytucji określono zamknięty katalog powszechnie obowiązujących źródeł prawa, dlatego pojawiły się wątpliwości, czy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX