Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 września 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Autor fragmentu:
Art. 879(1)art(879(1))Stosowanie przepisów o sprzedaży

I.Uwagi ogólne

1.

Stosunek do innych (szczególnych) sposobów sprzedaży ruchomości. Rozdział 2, o którym mowa w komentowanym artykule, to rozdział zatytułowany „sprzedaż ruchomości”, obejmujący art. 864–879 k.p.c. W rozdziale tym uregulowano sprzedaż „tradycyjną” ruchomości w toku egzekucji z ruchomości, a przy tym wszystkie sposoby tej sprzedaży (z wolnej ręki, określonemu podmiotowi – przedsiębiorstwu handlowemu, komisowa), nie zaś tylko sprzedaż w drodze licytacji ustnej (art. 867–877 k.p.c.). O tym, które w szczególności z przepisów art. 864–879 k.p.c. znajdą zastosowanie do licytacji elektronicznej, będzie mowa w dalszych uwagach do art. 8791 k.p.c.

Dla określenia kolejności zastosowania sposobów sprzedaży ruchomości, w tym także licytacji elektronicznej, podstawowe znaczenie ma treść art. 867 § 1 w zw. z art. 8791k.p.c., zgodnie z którym zajęte ruchomości niesprzedane według przepisów poprzedzających komornik sprzedaje w drodze licytacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację