Sieradzka Małgorzata, Komentarz do dyrektywy 98/27/WE w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2008
Stan prawny: 31 marca 2008 r.
Autor komentarza:

Komentarz do dyrektywy 98/27/WE w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Autor fragmentu:
Ogólne

Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów jest wynikiem Action Planu z 1996 r. dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, jakie mogą występować na jednolitym, wewnętrznym rynku Wspólnoty.

Celem opracowania Action Planu z 1996 r. stał się "dostęp do sprawiedliwości i efektywnego rozstrzygania sporów konsumenckich" . W ramach jego realizacji uznano, że polepszenie sytuacji konsumentów w zakresie rozpatrywania sporów wymaga podjęcia działań na trzech uzupełniających się płaszczyznach, którymi są :

-

uproszczenie i polepszenie procedur sądowych;

-

rozwój procedur pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR);

-

polepszenie dialogu między przedsiębiorcami i konsumentami, aby ułatwić realizację reklamacji oraz identyfikację spornych interesów.

W trakcie wykonywania głównych programów Action Planu z 1996 r. podjęto jednocześnie prace nad...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX