Komentarz do art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.... - OpenLEX

Nowińska Ewa, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Komentarz do art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 lutego 2022 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 10art(10)

1.

Powodem zamieszczenia tego przepisu w komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ostatni ustęp cytowanego art. 10 u.ś.u.d.e., stanowiący, iż opisane w ust. 1 działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tak więc czyn ten podlega w pełni rygorom ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tyle tylko, że został uregulowany w innej ustawie. W szczególności zatem dotyczą go unormowania zawarte w rozdziale 1 „Przepisy ogólne” ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w tym zwłaszcza zawarte w art. 3 ust. 1 ogólne pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji), a także zasady odpowiedzialności cywilnej (art. 18–22). Czyn ten jest również penalizowany (zob. uwaga 8).

2.

Działania sankcjonowane na mocy art. 10u.ś.u.d.e. polegają na przekazywaniu niepożądanej korespondencji zasadniczo w sposób masowy; określane są one mianem spammingu. Wśród negatywnych z punktu widzenia odbiorcy skutków takich czynów wymienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX