Dumkiewicz Małgorzata, Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 31 marca 2024 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych

Autor fragmentu:

Przedmowa do wydania LXI

Niniejsze wydanie uwzględnia między innymi uchwalenie nowego tekstu jednolitego ustawy – Kodeks spółek handlowych.

W obecnym wydaniu uwzględniono najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.

31 marca 2024 r.

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji, rodzaje spółek

1.Przedmiot regulacji

Kodeks spółek handlowych w odróżnieniu od kodeksu handlowego reguluje jedynie problematykę tworzenia, organizacji, zasad funkcjonowania, rozwiązywania oraz transformacji (łączenia, podziału i przekształcania) spółek prawa handlowego. Oznacza to, że zawiera przepisy regulujące wszystkie fazy działalności podmiotu (od powstania do rozwiązania lub transformacji), a także określa sposób ukształtowania spółki z punktu widzenia jej organizacji i podejmowanych czynności (organizacja i funkcjonowanie); por. również T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) Komentarz, Spółki osobowe, s. 29. Regulacja ta stanowi więc prawo ustrojowe spółek handlowych (J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) Kodeks, 2001, s. 15).

Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji innych niż objęte stosunkami prawa prywatnego, przede wszystkim materialnego. W niewielkim stopniu znajdują się również przepisy procesowe. Zgodnie z art. 611k.s.h. pozostają w mocy przepisy dotyczące tzw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX