Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 31 marca 2021 r.
Autor komentarza:

Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Przedmiot regulacji

Kodeks spółek handlowych w odróżnieniu od kodeksu handlowego reguluje jedynie problematykę tworzenia, organizacji, zasad funkcjonowania, rozwiązywania oraz transformacji (łączenia, podziału i przekształcania) spółek prawa handlowego. Oznacza to, że zawiera przepisy regulujące wszystkie fazy działalności podmiotu (od powstania do rozwiązania lub transformacji), a także określa sposób ukształtowania spółki z punktu widzenia jej organizacji i podejmowanych czynności (organizacja i funkcjonowanie); por. również T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) Komentarz, Spółki osobowe, s. 29. Regulacja ta stanowi więc prawo ustrojowe spółek handlowych (J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) Kodeks, 2001, s. 15).

Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji innych niż objęte stosunkami prawa prywatnego, przede wszystkim materialnego. W niewielkim stopniu znajdują się również przepisy procesowe. Zgodnie z art. 611k.s.h. pozostają w mocy przepisy dotyczące tzw. szczególnych spółek akcyjnych (tzw....

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access