Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 25 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Przedmowa

Niniejsza publikacja zawiera omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, oparte przede wszystkim na bogatym, już przeszło dwudziestoletnim, dorobku judykatury. Podstawę formułowanych w tym komentarzu poglądów stanowi również niezwykle obszerna i wszechstronna literatura przedmiotu. Z uwagi jednak na przyjętą formułę jednotomowego opracowania odwołania do wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa spółek handlowych musiały zostać ograniczone do zaprezentowania jedynie części z nich, bez zagłębiania się w toczone na gruncie komentowanych regulacji spory doktrynalne.

W niniejszym wydaniu uwzględnione zostały między innymi obszerne zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. (Dz.U. poz. 1798), ustawą z 9.02.2022 r. (Dz.U. poz. 807) oraz ustawą z 16.08.2023 r. (Dz.U. poz. 1705).

Lublin, 25 marca 2024 r.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji, rodzaje spółek

1.

Artykuł 1k.s.h. określa zakres regulacji całego aktu prawnego i jednocześnie odzwierciedla jego systematykę. Przepisy kodeksu spółek handlowych w sposób kompleksowy normują zasady działania spółek handlowych, począwszy od ich tworzenia oraz organizacji poprzez funkcjonowanie i rozwiązanie aż po procesy transformacyjne, którym mogą one ulegać. Z tym że w przypadku spółek osobowych zastosowano technikę odesłań do całościowych w tym zakresie rozwiązań zawartych w przepisach o spółce jawnej. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna uregulowane zostały w sposób odrębny, mimo tego, że wiele rozwiązań jest w ich przypadku analogicznych. Z tego względu brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania zarówno przepisów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki akcyjnej, jak i o spółce akcyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W bardzo ostrożnym zakresie, w przypadku luki regulacyjnej w przepisach o spółce z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX