Kodeks postępowania karnego. Tom. III. Komentarz do art. 297-424 - OpenLEX

Stefański Ryszard A. (red.), Zabłocki Stanisław (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom. III. Komentarz do art. 297-424

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Tom. III. Komentarz do art. 297-424

Autorzy fragmentu:
Art. 297art(297)Cel i zakres

1.

Postępowanie przygotowawcze obejmuje śledztwo lub dochodzenie oraz czynności niecierpiące zwłoki, a także fazę przygotowania aktu oskarżenia. Postępowanie przygotowawcze, będące jednym z etapów postępowania karnego, realizuje zadania, jakie stoją przed postępowaniem karnym (cele ogólne), jak też cele właściwe tylko temu postępowaniu (cele autonomiczne). Na temat celów ogólnych zob. komentarz do art. 2. Zasadnie zwraca się uwagę w orzecznictwie, że: „Śledztwo powinno się samo ograniczać, by podejmowaniem zadań ponad swe możliwości nie szkodzić słusznym prawom podejrzanych, ale i nie dezawuować czynności śledczych. Celem śledztwa jest nie tylko zbadanie działalności w jednym postępowaniu, ale jest nim osądzenie sprawców aż po prawomocność wyroku w rozsądnym terminie, nienaruszającym konstytucyjnego prawa do osądzenia bez zbędnej zwłoki, to jest także bez nadmiernie długiego oczekiwania. Słuszne cele nie powinny być osiągane zbyt dużą ceną” (postanowienie SA w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX