Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019 - OpenLEX

Mierzwińska-Lorencka Joanna, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 stycznia 2020 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019

Autor fragmentu:
Art. 12art(12)Ściganie na wniosek

§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

§ 1a. Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli powodem uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.

§ 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.

§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX