Dziurda Marcin, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku

Autor fragmentu:
Art. 17art(17)
Art. 17 pkt 4art(17)pkt(4)

Cel zmiany

1.

Zmiana art. 17 pkt 4 ma dwa cele. Po pierwsze, podwyższa do 100 000 zł granicę wartości przedmiotu sporu, powyżej której sprawy o prawa majątkowe rozpoznaje w pierwszej instancji sąd okręgowy. Po drugie, z katalogu spraw, które zawsze (bez względu na wartość przedmiotu sporu) należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego, wyłącza sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – przewidziane w art. 10 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece .

Wartość przedmiotu sporu oblicza się zgodnie z art. 19–26 k.p.c. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się w szczególności odsetek (poza skapitalizowanymi), pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego – por. art. 20 k.p.c.

Skutki zmiany

2.

Zwiększy się liczba spraw o prawa majątkowe rozpoznawanych w procesie przez sądy rejonowe. Do właściwości rzeczowej sądu okręgowego należeć będą sprawy o wartości przedmiotu sporu dopiero powyżej 100 000 zł (dotychczas – powyżej 75...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX