Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy... - OpenLEX

Banaszewska Anna, Sieńko Małgorzata, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Autor fragmentu:
Art. 7art(7)Posiedzenie przygotowawcze i pismo przygotowawcze

Zakres zmian

1.

Dotychczas przepis art. 7 stanowił, że w każdym stanie sprawy sąd może skierować strony do mediacji. Treść nadana art. 7 wskutek wejścia w życie nowelizacji z 4.07.2019 r. jest zatem całkowicie inna od wcześniejszego brzmienia tego przepisu, w żaden sposób nie łączy się nawet z przedmiotem dotychczasowej regulacji.

2.

Rezygnacja z wyraźnego wyrażenia możliwości skierowania sprawy rozpoznawanej w postępowaniu grupowym do mediacji nie może być odczytywana jako wykluczenie mediacji w toku postępowania grupowego. Artykuł 24 ust. 1 u.d.r.p.g. w zawartym w nim katalogu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, których stosowanie w postępowaniu grupowym jest wykluczone, nie wymienia art. 1838 k.p.c. ani żadnych innych przepisów o mediacji. Mają więc one odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu grupowym (M. Asłanowicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Legalis 2019, komentarz do art. 7, nb 7).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX