Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy... - OpenLEX

Zembrzuski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Autor fragmentu:
Art. 4(1)art(4(1))Nadużycie prawa procesowego

Cel regulacji

1.

Artykuł 41 dotyczy instytucji nadużycia prawa procesowego. Norma ustanawia zakaz nadużycia prawa procesowego. Jest to istotne novum w Kodeksie postępowania cywilnego. Do tej pory zakaz nadużycia prawa procesowego nie miał skodyfikowanej postaci. W doktrynie i orzecznictwie wskazywano jednak, że zakaz ten można było wywieść z obowiązujących zasad procesowych, jak również z ustawy zasadniczej (art. 45 Konstytucji RP). Zakaz nadużycia praw procesowych uznawano za fundamentalną część prawa do rzetelnego postępowania sądowego, a więc postępowania prowadzonego przy uwzględnieniu nie tylko reguł fair play, ale i z poszanowaniem wszelkich prawideł uczciwego, lojalnego i sprawiedliwego procedowania w sprawie zawisłej przez sądem (M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 64). Obecnie w związku z wprowadzeniem art. 41wszelkie wątpliwości co do zakresu i potrzeby obowiązywania zakazu nadużycia prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX