Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730–1088

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730–1088

Autor fragmentu:
Art. 730art(730)Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej

1.

W tradycyjnym ujęciu, dominującym w literaturze, podkreśla się, że postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego, niezależnie od momentu jego wszczęcia. Nawet w przypadku, gdy postępowanie zabezpieczające poprzedza samo postępowanie rozpoznawcze i formalnie toczy się odrębnie, pozostaje ono w ścisłym związku z przyszłym postępowaniem w sprawie, ponieważ skuteczność udzielonego zabezpieczenia jest uzależniona od jego wszczęcia w stosunkowo krótkim terminie, określanym przez sąd przy dokonaniu zabezpieczenia (art. 733). Najczęściej dokonanie zabezpieczenia następuje w trakcie toczącego się postępowania rozpoznawczego. Ramy czasowe, w których możliwe jest udzielenie zabezpieczenia, wyznaczone w art. 730 § 2, podkreślają na ogół pomocniczą rolę postępowania zabezpieczającego wobec postępowania rozpoznawczego. Najdobitniej wskazuje na to jednak funkcja postępowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX