Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - OpenLEX

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 24 kwietnia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Definicja sprawy cywilnej jest istotna z punktu widzenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym, sądem cywilnym. Tradycyjnie wyróżnia ona pojęcie sprawy cywilnej na bazie przesłanek materialnych oraz sprawy cywilnej w rozumieniu formalnym. Kryterium materialne nie jest wystarczające do ustalenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym cywilnym, gdyż z art. 2 wynika, że sprawy cywilne niekiedy pozostają we właściwości sądów szczególnych.

2.

Cechą identyfikującą sprawę, która jest sprawą cywilną ze swej istoty, jest zagwarantowanie udzielenia ochrony prawnej stanu (statusu) prawnego bądź stosunku prawnego o charakterze równorzędnym i ekwiwalentnym. Zgodnie bowiem z komentowanym przepisem Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Co do zasady nadrzędność jednego z podmiotów stosunku prawnego wynikająca z wykonywania władzy publicznej, a nie na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX