Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019

Autor fragmentu:
Art. 4(1)art(4(1))
1.

Przepis art. 41 jest normą o charakterze ogólnym (będącą klauzulą generalną), która znajduje rozwinięcie w szeregu innych szczególnych unormowań (art. 531, 1172, 1861, 1911, 2262, 3501, 394 § 1 pkt 1, art. 3943, 3982 § 4 oraz w art. 14a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r., MoP 2019, nr 18, s. 978; por. E. Gapska, Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. I – Klauzula generalna, MoP 2019, nr 15, s. 813–820; P. Feliga [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539, t. I, red. T. Szanciło, Legalis 2019, art. 41, nb 1).

2.

Nadużycie prawa procesowego przez strony nie jest jednolicie definiowane w doktrynie. Według K. Piaseckiego w poszczególnych systemach prawnych realizowana jest zasada zakazu nadużycia praw procesowych, która opiera się na kryterium dobrej wiary procesowej, czyli na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?